سعدی می‌گوید: “هر نفسی که فرو می‌رود ممد حیات است و چون بر می‌آ‌ید مفرح ذات.” این جمله نشان می‌دهد که او اگرچه پزشک نبوده، اما هفت قرن پیش به اهمیت تنفس و نقش آن در حیات و زندگی انسان آگاه بوده است؛ این نکته‌ای است که بسیاری از ما در قرن بیست و یکم، اهمیتی برای آن قائل نیستیم.

واقعیت این است که اعضای تنفسی در بدن ما درست مثل بعضی از بازیکنان فوتبال است که به بازیکنان کاری و غیر ستاره معروف هستند. هیچکس توجهی به این بازیکن‌ها ندارد و معمولاً عکس یا مصاحبه‌ای از آن‌ها در روزنامه‌ها و وب‌سایت‌ها دیده نمی‌شود، اما اگر روزی به علت آسیب‌دیدگی دور از میدان باشند تازه همه می‌فهمند چه مهره مهمی را از دست داده‌اند. نفس کشیدن هم شاید برای اغلب ما چنین حکمی دارد. به خواندن ادامه دهید

Advertisements