این برنامه به مناسبت درگذشت استاد همایون خرم برای رادیو صدای شهرگان تهیه شده است.

Advertisements