10 اکتبر از طرف سازمان بهداشت جهانی به عنوان روز جهانی بهداشت روان شناخته شده است. این ویدئو از طرف این سازمان و برای شناخت بیشتر از بیماری افسردگی پیشنهاد شده است. در این انیمیشن افسردگی به یک سگ سیاه‌رنگ تشبیه شده که در وجود همه آدم‌ها هست. نکته مهم اینست که بتوانیم این سگ را تحت کنترل خود درآوریم و نگذاریم تا بر زندگی ما مسلط شود. دیدن ویدئو خالی از لطف نیست.

Advertisements