احمدی نژاد این بار هم یک مهره جدید را از توی قوطی در آورده. اگرچه انتخاب اول وی برای تصدی وزارت نفت، دوست قدیمیش، محمد علی آبادی بود اما نهایتا سردار رستم قاسمی فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا را برای پست وزارت نفت به مجلس معرفی کرد.  نکته جالب و البته شرم آور اینست که سردار فوق الذکر هم یکی از افرادی است که قبلا به علت حضور در همین قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا که از بازوهای بسیار قدرتمند اقتصادی سپاه است مورد تحریم قرار گرفته.

یکی از رویکرد های احمدی نژاد در زمان ریاست جمهوری، بستن قراردادهای بزرگ و میلیاردی و سپردن پروژه های بسیار بزرگ نفتی به این بازوی مهم اقتصادی سپاه بوده است. حالا با فرض این که رستم قاسمی موفق به گرفتن رای اعتماد مجلس شود، باید دید که آیا می تواند بدون مشکل به خارج از کشور سفر کند یا نه؟

عده ای با یادآوری مورد مشابه که برای صالحی وزیر فعلی امور خارجه رخ داد، می گویند که برای سردار قاسمی هم منعی از جهت سفر های خارجی به خصوص به مقر اوپک در اروپا وجود نخواهد داشت. اما گروهی دیگر این مورد را با مورد علی اکبر صالحی متفاوت می بینند و اعتقاد دارند که سردار قاسمی به عنوان یک شخص حقیقی مورد تحریم قرار گرفته و او در هر پست و جایگاهی عواقب این تحریم را با خود همراه خواهد داشت. بحثی که برای آقای صالحی به سبب جایگاه حقوقیش به عنوان رییس سازمان انرژی اتمی مطرح بود و پس از تغییر شغل، خود به خود منتفی شد.

باید دید آیا رییس کل اوپک خواهد توانست به مقر این سازمان در ژنو سفر کند یا سرنوشت دیگری برای وی رقم خواهد خورد.

Advertisements