این مقاله در راه سبز و  رادیو کوچه نشر یافته است.

در خبرها آمده که دادگاه معترضین چند ماه اخیر کشور بحرین آغاز به کار کرده و طی آن اولین زنی که مورد محاکمه قرار گرفته همان آیات القرمزی معروف بوده. دختری که با حضور در میدان لولو منامه و شعر خوانی علیه خاندان شیخ حمد حاکم بحرین که منجر به دستگیری وی شد تبدیل به سمبلی برای اعتراضات مردم بحرین شد. آیات همان دختری است که رسانه های جمهوری اسلامی بلافاصله پس از ناپدید شدنش او را با نام شهید صدا زدند و مراسم متعددی را با نام و برای بزرگداشت وی برگزار کردند و با تقلید از مبارزین ایرانی که نام شهید ندا آقا سلطان را به عنوان سمبل جنبش مبارزه مدنی و آزادی خواهانه خود معرفی کردند، تلاش کردند سمبل مشابهی برای اعتراضات مردم بحرین بسازند. از آیات القرمزی بارها و بارها در رسانه های جمهوری اسلامی با نام شهید نام برده شد و کشته شدن وی را دلیلی بر وحشی‌گری رژیم آل خلیفه دانستند. غافل ازاینکه این دختر جوان هنوز زنده است و این بار پروژه شهید سازی در جایی دیگر یعنی در کشور بحرین هم با شکست مواجه شده. اما جدا ازاین که آیات القرمزی کیست و چه نقشی در جنبش مردم بحرین دارد، جدا ازاین که در زندان حاکم بحرین چه اتفاقی برای وی افتاده و جدا از این که خواسته‌های او و همراهانش چیست که قطعا پاسخ این سوالات را در آینده‌ای نزدیک خواهیم شنید، نکته جالب حکمی است که امروز دادگاه بحرین برای وی صادر نموده. قبل از آن که این حکم را بدانید بد نیست در ذهن خود قیاسی میان این دختر و جوانان و فعالین سیاسی ایران طی دو سال گذشته داشته باشید و بر آن اساس تصوری از میزان جریمه در نظر گرفته شده برای وی در ذهن خود بسازید.

قطعا هر گونه جریمه از هر نوع برای ابراز عقیده، خلاف منشور حقوق بشر است و مورد تایید هیچ انسان آزادی خواهی نیست. اما بد نیست بدانید آیات القرمزی، سنبل اعتراضات ماه‌های گذشته مردم بحرین ، بابت تمام فعالیت‌های خود که به صورت مستقیم علیه خاندان حاکم بحرین انجام داد و اوج آن خواندن شعری تمسخر‌آمیز بر ضد شخص پادشاه بحرین در میدان اصلی شهر و برای جماعت چند هزار نفری موجود در این میدان بود، به یک سال زندان محکوم شد. بله درست متوجه شدید، جریمه ای که برای تعداد بسیار زیادی از جوانان ما پس از انتخابات 88 تنها به علت حضور در یک اجتماع مردمی در نظر گرفته شد. آن هم اجتماعی در سکوت. موارد اتهامات دختر بحرینی در دادگاه، توهین به پادشاه بحرین و برانگیختن نفرت عنوان شده و اتهامات جوانان ایرانی را همه ما بارها و بارها از تریبون‌های مختلف شنیده‌ایم. راستی فکر می کنید اگر آیات القرمزی یک دختر جوان ایرانی بود ، امروز چه حکمی در انتظارش بود؟ با مشابه سازی موارد به وقوع پیوسته در ایران، قطعا حکمی کمتر از اعدام برای وی قابل تصور نبود.
حکمی که برای بسیاری از جوانان این سرزمین بدون تشکیل هر گونه دادگاهی اجرایی شد.

Advertisements