سوپر استار ها در حجتعدادی از بازیگران سینما وتلوزیون از طرف و با بودجه دولت به حج رفته اند.اسامی بد جوری توی ذوق می زند. محمد رضا گلزار،  مهناز افشار، محمد رضا شریفی نیا و دخترش.

این روز ها عکس های این افراد در رسانه های مختلف دولتی، ضد دولتی و اپوزوسیون پخش می شود. عده ای از سایر بازیگران مثل داوود رشیدی اعتقاد دارند که حق آنها بوده که با بودجه دولت به حج بروند.عده ای از سیاستمداران معتقدند که این کار از سمت جریان انحرافی(مقصود رحیم مشایی و دوستان) برای جذب آرای اکثریت خاموش است.این که به این افراد می آید که به حج بروند یا نه سوالی است بی جواب که جواب آن برای ما اهمیتی هم ندارد.اما سوال اینجاست که چرا این آقایان و خانمها دست به این کار زده اند.

اگر می پذیرند که علت، تن دادن به خواسته های آدم های سیاسی و در قبال آن کسب امتیاز است که هیچ.اما اگر تصور می کنند که در میان این همه بازیگر و هنر مند حق آنها بوده که از سوی دولت برای مراسم حج انتخاب شوند بد نیست در این اعتقاد تجدید نظری داشته باشند.

آدم دلش به حال امثال جعفر دهقان ، جواد هاشمی و امثالهم می سوزد که از وقتی که به دنیا آمدند نقش پیامبر و امام و رزمنده و بسیجی را در فیلم ها و سریال ها بازی می کردند!

Advertisements