امروز از طرف اوباما اعلام شد که بن لادن رسما ! مرد. این که اساسا  بن لادن که بوده و چقدر از حرف ها و اعمالی که به او نسبت داده شده واقعی و چقدر از آنها استفاده یا سو استفاده از نام او بوده، نکته ای است که ازین پس آشکار خواهد شد. آنچه مسلم است مرگ اوحد اقل مرهمی خواهد بود برای بازماندگان قربانیان واقعه 11 سپتامبر. از منظری دیگر نیز موفقیتی برای دولت اوباما و دولت فعلی پاکستان.اما آنچیزی که هرگز نباید فراموش شود اینست که بنیاد گرایی، القاعده،تروریسم و طالبانیسم با مرگ بن لادن تمام نخواهد شد. تازه آغاز ماجراست.

Advertisements