دعوا بالا گرفته است. در حالی‌که مصری‌ها هنوز میدان تحریر اشغال کرده‌اند و صدر اخبار دنیا را هم. ما داریم با هم مسابقه می‌دهیم. شعر می‌گوییم مقاله می‌نویسیم بیانیه صادر می‌کنیم مسابقه می‌گذاریم. همه در این مسابقه حاضرند اندک شبکه‌های خارجی و همه شبکه‌های داخلی.اما حکومت در این مسابقه حضور فعال‌تری دارد. صدا و سیما کجا آن دیگری‌ها کجا؟انقلاب اسلامی مصر از رسانه ملی پیشاپیش تبریک گفته ‌می‌شود.شباهت‌های مبارک به شاه شمارش می‌شود. دوباره بعد از مدت‌ها کلمه دیکتاتور در دهان حکومت چرخ می‌خورد. شعرهای حکومتی از همه جا فواره می‌زنند؛ فقط اخوان المسلمین، فقط عاشقان خمینی، فقط دست‌های خالی مردم، فقط کتاب خدا و وعده‌های الهی…رهبر جمهوری اسلامی خطبه عربی می‌خواند برای برادران خالد، دوست دیرینه‌اش از آن سو، سری همایش ملی فتنه‌های آینده برگزار می‌شود.این طرف رهبران جنبش سبز بیانیه صادر می‌کنند برای مردمان آزادی‌خواه و شباهت‌های جنبش مصر و جنبش سبز ایران شمرده می‌شود.حالا دعوا بالا گرفته‌است. حالا ما روز تعیین کرده‌ایم. ما می‌خواهیم با این روز توی دهن شرکت کننده مقابل بزنیم. شرکت کننده ای که سلاح داغ دارد و بشکه نفت. و شاید در اتاقک فکر در حال طراحی یک حماسه ملی دیگر!

ندا شیدایی

Advertisements